+48
502 43 73 83

+48 509 646 606


kontenery remontowe i gruzowe:
kp-5, kp-7


wywóz nieczystości płynnych:
5m3, 7.2m3, 10.6m3, 18m3» O firmie

Zakład Usług Asenizacyjnych BM działa od 1987 roku świadcząc usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych z terenów Warszawy, przedmieści oraz okolic. Z naszych usług korzystają nie tylko osoby prywatne, ale również duża ilość firm i urzędów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie usługi dokonywane są na podstawie indywidualnie przygotowanych i skonfigurowanych pod podmiot umów oraz rozliczanie metodą fakturowania.

» Obszar działalności

Obsługujemy odbiór nieczystości stałych i płynnych z całej Warszawy oraz z rejonu gmin leżących w pobliżu południowej prawobrzeżnej części Warszawy.

Wywóz nieczystości płynnych dokonywany jest według potrzeb klienta, po dokonaniu telefonicznej rezerwacji terminu usługi.

Odpady stałe odbierane są od Klientów w regularnych odstępach czasu, na podstawie spisanej, zweryfikowanej wcześniej umowy.

» Kontenery i pojemniki

Na posesjach prywatnych najczęściej wykorzystywane są pojemniki oraz worki foliowe o pojemnościach 110 L i 240 L. Punkty usługowe, firmy i urzędy z reguły korzystają z pojemników typu "Bóbr" o pojemnościach od 700 L do 1100 L. Odpady wielkogabarytowe lub ciężkie wymagają wykorzystania kontenerów typu KP-5, KP-7, remontowych, najczęściej stosowanych w budownictwie i wykończeniach. Nasza firma obsługuje wszystkie z wyżej wymienionych rodzajów pojemników. Dodatkowo bezpłatnie użyczamy pojemniki 1100 L oraz kontenery, umożliwiając Klientom jednorazowy wywóz większej ilości odpadów. Realizujemy również zlecenia nietypowe.

» Nieczystości płynne

Do wywozu nieczystości płynnych wykorzystujemy beczki o pojemnościach 5 m³, 7.2 m³, 10,5 m³,15 oraz 18 m³. Zgłoszenia wywozu przyjmowane są telefonicznie w biurze. Istnieje również możliwość podpisania umowy na cykliczne wywozu nieczystości w określonych przez Klienta okresach czasu.

» Nieczystości bytowe

Odpady komunalne stałe są to odpady pochodzące z gospodarstw domowych, obiektów biurowych i lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych, targowisk itp.

Odpady komunalne bytowe drobne są to odpady takie jak: resztki spożywcze, odpady papieru, opakowania towarów codziennego użytku, uszkodzone naczynia, tekstylia tzn. szmaty, puszki konserwowe, zwiędłe kwiaty i temu podobne zbierane do typowych pojemników.
Odpady komunalne bytowe duże - są to takie odpady, które nawet po rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczone w typowych pojemnikach ze względu na swoje rozmiary lub masę np. stare meble, wózki dziecięce. sprzęt gospodarstwa domowego, deski, materace, gruz itp. Do wywozu takich odpadów używa się z reguły kontenerów, których budowa pozwala na bezpieczny transport tak dużych mas nieczystości.